Tidrapportering på era villkor

Enkelt

Enkel och användarvänlig tidrapportering var ni vill

Flexibelt

Projekt, frånvaro, övertid, lönetillägg och saldon?
Inga problem!

Kraftfullt

Kraftfulla rapporter i Excel som ger dig åtkomst till all din data

Demo Kontakt

Enkel och användarvänlig tidrapportering
var ni vill!

monitor xltime

XLTime är ett verktyg för tidrapportering där medarbetarna själva rapporterar in antal arbetade timmar per projekt, aktivitet och dag.

Systemet hanterar kom- och gick-tider samt frånvaro såsom semester, vård av barn, sjukdom etc. Förutom detta finns även möjlighet att lägga in traktamenten, restidsersättning, övertid (tid och pengar) eller andra ersättningar och lönetillägg.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
08-340 100 eller 031-340 44 00
info@excelspecialisten.se

www.excelspecialisten.se

XLTime var du vill ikon

Webb & Excel

Via våra användarvänliga gränssnitt på webben och i Excel kan ni enkelt rapportera in tid på projekt, frånvaro, övertid samt andra lönetillägg och ersättningar.

xltime tidsrapportering saldo ikon

Saldon

Det finns möjlighet att arbeta med flera olika sorters saldon i XLTime som t.ex. flexsaldo och kompsaldo. Systemet kan även hantera arbetstidsförkortning.

xltime tidsrapportering saldo ikon
xltime tidsrapportering var du vill ikon

Rapport & Export

XLTime kommer med flera kraftfulla standardrapporter där man får ut komplett information om sina anställda och projekt i form av projekttid, frånvaro och övertid. Exportera underlag till lön och fakturering.

XLTime var du vill ikon

Schema, Kom & Gick

Registrera rullande scheman för anställda och håll koll på kom- & gick-tider.

XLTime var du vill ikon
XLTime var du vill ikon

Projekt & Aktivitet

Rapportera in tid på flera redovisningsdimensioner som t.ex. kund, projekt, aktivitet och plats.

XLTime var du vill ikon

Frånvaro, Övertid & Resor

Hantera frånvaro såsom semester, vård av barn och sjukdom. Rapportera in övertid, traktamenten, restidsersättning och andra lönetillägg eller ersättningar.

XLTime var du vill ikon
XLTime var du vill ikon

Attestera tid & exportera

När de anställda har registrerat sin tid kan ansvarig chef kontrollera samt godkänna dessa tider innan underlaget exporteras till lön eller till affärssystem för t.ex. fakturering.